Gọi ngay 0383.261616

Tên miền Việt Nam

Tên miền Việt Nam là tên miền do Trung tâm Internet VN – VNNIC (tổ chức quản lý tài nguyên Internet quốc gia tại Việt Nam) chịu trách nhiệm quản lý và cung cấp cho người dùng. Tên miền Việt Nam là dạng tên miền có phần định danh (phần đuôi) là .vn ở sau cùng. Có 2 loại tên miền Việt Nam là tên miền quốc gia Việt Nam cấp 2 (.vn) và tên miền Việt Nam cấp 3 (.com.vn, .net.vn, .org.vn, .gov.vn, .edu.vn…)

Liên kết

Không ngừng học
Thành Nha