Gọi ngay 0383.261616

Tên miền quốc tế

Tên miền quốc tế là tên miền do tổ chức ICANN cấp phát. Tên miền quốc tế dùng chung cho các quốc gia. Tên miền quốc tế là quyền sở hữu của cá nhân hoặc tổ chức đã đăng ký với ICANN cho tới khi bạn không tiếp tục trả tiền để tiếp tục sử dụng. Tên miền quốc tế là các tên miền phổ biến không phải đuôi .vn, hiện nay website đang sở hữu rất nhiều tên miền quốc tế cần chuyển nhượng cho ai có nhu cầu.